Застосування методу Крилова для знаходження власних векторів матриці

Метод Крилова дає можливість достатньо просто знайти власні вектора матриці А, якщо коефіцієнти характеристичного полінома і його корені визначені…

Читати далі

Обчислення власних векторів матриці методом Данилевського

В параграфі розглядається алгоритм методу Данилевського, який дає змогу визначати не тільки всі власні значення матриці, а і відповідні їм власні вектори…

Читати далі

Програмна реалізація алгоритму LU-розкладання для знаходження власних значень несиметричної матриці

Delphi-проект призначений для розв’язку задачі на знаходження всіх власних значень несиметричної матриці і використовує для цього алгоритм методу LU-розкладання (грунтуються на

Читати далі

Знаходження власних значень матриці використовуючи алгоритм LU-розкладання

Для деякої матриці A розмірності 3×3, знайти власні значення, з точністю e=0.1, використовуючи при цьому розглянутий вище  алгоритм методу LU розкладання.

Читати далі

Відшукання всіх власних значень симетричної матриці методом обертань в середовищі delphi

Delphi-проект призначиний для відшукання всіх власних значень симетричної матриці. Основна ідея даного методу складається з послідовності ортогональних перетворень подібності матриці.

Читати далі

Знаходження власних значень матриці використовуючи метод обертання

Основна ідея методу обертання полягає в перетворенні початкової матриці А так, щоб зберігаючи спектр власних значень отримати діагональну матрицю  або…

Читати далі

Знаходження максимального по абсолютній величині власного значення матриці степеневий методом в середовищі програмування delphi

Програма знаходить максимальне по модулю власне число для матриці довільної розмірності з заданою точністю використовуючи степеневий методом та дві його

Читати далі

Часткова проблема власних значень матриці. Степеневий метод

Також відмітимо, що це не єдина модифікація степеневого методу. На практиці також доволі поширеною є версія, яка використовує скалярний добуток векторів.

Читати далі

Програмна реалізація методу Крилова на Delphi для знаходження власних значень матриці

Процес відшукання власних значень матриці при використанні методу Крилова, як і у методі Данилевського, зводиться до визначення коефіцієнтів характеристичного многочлена і в

Читати далі

Знаходження власних значень матриці за методом Крилова

Розглянемо метод призначений для знаходження власних значень матриці, алгоритм якого дещо відрізняється від методу Данилевського. Нехай характеристичний многочлен матриці .

Читати далі