Розв’язання транспортної задачі методом мінімальної вартості

Метод мінімальної вартості побудований на аналізі матриці вартостей перевезень, тому дозволяє знайти опорне рішення, яке є близьким до оптимального…

Читати далі

Розв’язання транспортної задачі методом північно-західного кута

Зазначимо, що найбільш відомими і водночас напростішими методами, що дозволяють здійснити це є метод північно-західного кута та метод…

Читати далі

Транспортна задача лінійного програмування

Транспортна задача – це окремий випадок задачі лінійного програмування, що застосовується для визначення оптимального плану перевезення однорідної продукції.

Читати далі

Знаходження початкового опорного плану транспортної задачі методом плаваючих зон

Метод плаваючих зон використовується для побудови початкового опорного плану транспортної задачі великої розмірності. Отриманий з його допомогою план, як і

Читати далі

Розв’язок транспортної задачі розподільчим методом

Алгоритм побудови оптимального плану транспорної задачі за розподільчим методом відрізняється від алгоритму методу потенціалів деякими змінами обчислювального процесу та іншим

Читати далі

Використання методу диференціальних рент для знаходження оптимального плану транспортної задачі

Для уникнення незручностей пов’язаних з виродженістю плану перевезень, які виникають при побудові оптимального плану транспортної задачі за методом потенціалів, зазвичай

Читати далі

Побудова опорного плану транспортної задачі методом подвійної переваги

Метод подвійної переваги при знаходженні опорного плану транспортної задачі зазвичай використовується в тому випадку коли таблиця вартостей ТЗ достатньо велика

Читати далі

Побудова опорного плану транспортної задачі методом Фогеля

Серед розглядуваних на даному сайті методів побудови опорного плану в транспортній задачі, найчастіше застосовуються на практиці метод Фогеля. Послідовність дій

Читати далі

Знаходження оптимального плану транспортної задачі методом потенціалів

Всі методи рішення транспортної задачі спираються на виконання таких етапів: Побудова початкового опорного плану (метод північно-західного кута, метод мінімального елемента,

Читати далі