Часткова проблема власних значень матриці. Степеневий метод

Нехай маємо деяку матрицю Степеневий метод і нехай її власні значення впорядковані по абсолютній величині наступним чином: . Тоді, вибравши деякий вектор , наприклад, вектор, компоненти якого дорівнюють одиниці , для визначення можна побудувати наступний ітераційний процес:

де і – відповідні компоненти векторів та . При цьому в якості номера може використовуватися будь-яке число з діапазону .

У зв’язку з тим, що вектор  на -й ітерації може бути представлений у вигляді , то розглядуваний ітераційний процес носить назву степеневий метод. При виконанні умов (1) ітераційний процес збігається до шуканого власного значення і відповідного йому власного вектора, причому швидкість збіжності визначається відношенням (чим дане відношуння менше, тим вища швидкість збіжності).

В якості критерію завершення обчислювального процесу, в степеневлму методі використовується наступна умова: , де – задана точність розрахунку.

Проте, незважаючи на свою простоту, розглянутий вище алгоритм має один істотний недолік, який полягає у тому, що під час ітераційного процесу відбувається сильне зростання компонентів вектора  (розглядуваний нижче приклад істотно ілюструє даний недолік). Для того, щоб уникнути необмеженого зростання (при ) або зменшення (при ) компонентів  у міру збільшення числа ітерацій , зазвичай, при проведенні комп’ютерних розрахунків застосовується степеневий метод з нормуванням ітерційного вектора. З цією метою алгоритм (2) модифікується наступним чином:

При цьому в якості початкового наближення  береться вектор з одиничною нормою. Також відмітимо, що це не єдина модифікація степеневого методу. На практиці також доволі поширеною є версія, яка використовує скалярний добуток векторів:

Власні значення матриці – приклад знаходження:

Для матриці  що міститься нижче, знайти максимальне по модулю власне значення з точністю :

В якості початкового наближення для власного вектора візьмемо . Далі, скориставшись формулою (2) реалізуємо обчислювальний процес степеневого методу:

Таким чином, отримане на п’ятій ітерації значення задовольняє заданій точності і може бути взяте в якості наближеного значення .

Блок-схема алгоритму знаходження максимальеного по модулю власного значення матриці використовуючи степеневий метод

Власні значення матриці блок-схема

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*