Чисельне інтегрування функції методом Ромберга

Перш ніж приступити до розгляду чергового методу чисельного інтегрування, нагадаємо, що інтеграл від функції чисельно дорівнює площі криволінійної трапеції, обмеженої

Читати далі

Обчислення довжини дуги кривої за допомогою визначеного інтеграла

Сьогодні розглянемо ще одну задачу, яка як і задача обчислення площі плоскої фігури та задача обчислення об’ємів тіл, відноститься до

Читати далі

Чисельне інтегрування методом Монте-Карло

Нехай потрібно обчислити інтеграл від деякої функції на інтерваді : В попередніх темах ми розглядали методи (метод трапецій, метод пр’ямокутників, метод Сімпсона),

Читати далі

Обчислення визначених інтегралів методом Сімпсона

Для наближеного обчислення інтеграла за методом Сімпсона крива підінтегральної функції замінюється на відрізки квадратичних парабол, проведених через кінці кожних трьох

Читати далі

Обчислення визначених інтегралів методом трапецій

В основну ідею методу трапецій покладено заміну кривої підінтегральної функції на ламану. Цього можна досягнути наступним чином. Розділимо проміжок на

Читати далі

Обчислення визначених інтегралів методом прямокутників

Нехай  на відрізку задана неперервна функція . Потрібно обчислити методом прямокутників інтеграл: Для цього розбиваємо проміжок інтегрування на рівних частин.

Читати далі