Знаходження найкоротших шляхів в графі методом Шімбелла

Метод Шімбелла – матричний метод визначення найкоротших або максимальних шляхів між усіма вершинами орієнтованого графа. Отже, нехай дано деякий орієнтований…

Читати далі

Розв’язок задачі про найкоротший шлях використовуючи алгоритм Беллмана-Форда

Алгоритм Беллмана-Форда – алгоритм пошуку найкоротшого шляху в зваженому орієтованому графі (на відміну від алгоритму Дейкстри допускає ребра з від’ємною вагою)

Читати далі

Побудова мінімального кістяка в неорієнтованому графі використовуючи алгоритм Борувки

Основна ідея алгоритму Борувки дещо подібна до алгоритму Крускала, тобто пошук мінімального кістяка також починається з розгляду n дерев, кожне з яких…

Читати далі

Приклад знаходження дерева мінімальної вартості для орієнтованого графа за алгоритмом Дейкстри

Розглянемо деякий орієнтований гряф, для якого потрібно знайти найкоротший маршрут від вершини 1 до всіх інших вершин. Для розв’язку задач

Читати далі

Знаходження найкоротшого шляху в орієнтованому графі за алгоритмом Дейкстри

Алгоритм Дейкстри – алгоритм знаходження найкоротших шляхів від однієї з вершин графа до всіх інших (алгоритм працює тільки для графів з додатною вагою ребер).

Читати далі

Приклад знаходження дерева мінімальної вартості для орієнтованого графа за алгоритмом Флойда

Нехай дано деякий граф, для якого потрібно знайти дерево мінімальної вартості. Для рішення даної проблеми використаємо алгоритм Флойда, з допомогою

Читати далі

Знаходження мінімального кістякового дерева графа за допомогою алгоритму Крускала

Нагадаємо, що у параграфі алгоритм Прима нами було розглянуто алгоритм, який реалізує процес побудови мінімального кістяка за допомогою жадібного включення в

Читати далі

Знаходження дерева мінімальної довжини використовуючи алгоритм Прима

У даній статті розглядається задача побудови мінімального кістякового дерева для неорієнтованого зваженого графа. Нагадаємо, що кістяк – це таке дерево,

Читати далі