Розв’язання транспортної задачі методом мінімальної вартості

Метод мінімальної вартості побудований на аналізі матриці вартостей перевезень, тому дозволяє знайти опорне рішення, яке є близьким до оптимального…

Читати далі

Розв’язання транспортної задачі методом північно-західного кута

Зазначимо, що найбільш відомими і водночас напростішими методами, що дозволяють здійснити це є метод північно-західного кута та метод…

Читати далі

Транспортна задача лінійного програмування

Транспортна задача – це окремий випадок задачі лінійного програмування, що застосовується для визначення оптимального плану перевезення однорідної продукції.

Читати далі

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом Крамера

Для того, щоб розв’язати систему лінійних рівнянь (розиірності 3х3) методом Крамера, на першому кроці, для даної системи, складаємо та обчислюємо визначник.

Читати далі