Категорія: Площа і периметр фігур

Теорема Герона: формула і розв’язування прикладів

Ми знаємо, як знайти площу трикутника за його стороною та проведеною до неї висотою: S = (AC * BD) / 2, а також за двома сторонами і куту між ними: S = (AB * AC * sin(α)) / 2. В даному параграфі введемо та доведемо теорему про знаходження площі трикутника за трьома відомими сторонами. Ця теорема носить назву теорема Герона (також називають формула Герона).

Як знайти площу трикутника, формула Герона

Трикутник ABC

Теорема Геронаплоща трикутника зі сторонами AB, BC і AC обчислюється за формулою Формула Герона, площа трикутника формула, де p = (AB + BC + AC) / 2 – напівпериметр трикутника ABC.

Читати далі

Формули для розрахунку периметра та площі трапеції

Як відомо, трапеція — це чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві інші сторони не паралельні. Паралельні сторони називаються основами трапеції, а дві інші – боковими сторонами.

Периметр трапеції

Трапеція ABCD

Так як у трапеції всі сторони можуть бути абсолютно різними по довжині, то обчислити периметр трапеції можна за формулою периметра чотирикутника: Периметр трапеції - формула.

Якщо трапеція рівнобічна, тобто її бічні сторони рівні, то формула периметра трапеції перепишеться в дещо іншому вигляду: Периметр рівнобічної трапеції - формула, де  та  – основи трапеції і  – одна з її бічних сторін.

Читати далі

Периметр і площа трикутника

Трикутник – це одна з базових фігур, утворена трьома відрізками прямих, що перетинаються. Точки перетину називаються вершинами, а самі відрізки сторонами трикутника. У найпростішому випадку, для того щоб знайти периметр трикутника, необхідно знати довжини всіх його стороін. В такому випадку, периметр трикутника обчислюється як сума довжин його сторін: .

В окремому випадку, для рівностороннього трикутника, дана формула прийме наступного вигляду: . Тобто, довжина сторони, помножена на три. Якщо трикутник буде рівнобедреним, то формула може бути записана у вигляді: , де – бічні сторони трикутника і – основа.

Зауваження: якщо скористатись позначеннями , то формули для обчислення периметра різностороннього, рівнобедреного та рівностороннього трикутників перепишуться як  відповідно.

Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони та проведеної до неї висоти. Для доведення даного твердження, розглянемо трикутник і його висоту . Покажемо, що .

Площа трикутника

Площа трикутника як половина площі паралелограма

Для цього, через вершини і трикутника проведемо прямі, паралельні сторонам  і відповідно. Нехай ці прямі перетинаються в точці . Чотирикутник паралелограм за означенням. Трикутники  і рівні ( та , як протилежні сторони паралелограма і – спільна). Отже, їх площі також рівні. Тоді, площа трикутника дорівнює половині площі паралелограма . Висота  трикутника  є також висотою паралелограма . Звідси, .

Читати далі

Площа та периметр прямокутника

Прямокутник – плоска геометрична фігура у вигляді чотирикутника, протилежні сторони якого не тільки паралельні, але і рівні, а всі чотири кута прямі. Для того, щоб знайти периметр прямокутника необхідно обчислити суму довжин кожної з його сторін. Тобто, для прямокутника зображеного на рисунку нище, будемо мати: , де периметр прямокутника.

Периметр прямокутника

Прямокутник ABCD

Проте, виходячи з того, що прямокутник має по дві пари рівних сторін, то при знаходженні периметра достатньо суму довжин двох його суміжних сторін (довжина плюс ширина) помножити на два. Тобто, знову-таки, повертаючись до прямокутника , отримаємо .

Зауваження: якщо позначити довжину та ширину прямокутника буквами та відповідно, то формула периметра прямокутника перепишеться у більш звичній буквенній формі: .

Читати далі

Формули для обчислення периметра та площі паралелограма

Периметр паралелограма, як і будь-якого багатокутника, дорівнює сумі довжин кожної з його сторін. Наприклад, периметр зображеного нижче паралелограма дорівнює сумі довжин сторін і .

Периметр паралелограма

Паралелограм ABCD

Проте, скориставшись однійє з властивостей паралелограма, а саме властивістю яка свідчить про те, що протилежні його сторони рівні, приходимо до висновку, що для того, щоб знайти периметр паралелограма, достатньо суму довжин його суміжних сторін помножити на два, тобто , де периметр паралелограма .

Зауваження: якщо позначити довжини суміжних сторін паралелограма буквами та відповідно, то знайти периметр паралелограма, можна скориставшись наступною формулою: .

Читати далі