Псевдообернена матриця. Обертання прямокутних та вироджених матриць

Для довільної прямокутної матриці існує псевдообернених матриця, яка має деякі властивості оберненої матриці та використовується для рішенні деяких систем…

Читати далі

Знаходження оберненої матриці використовуючи метод розбиття на клітини

Таким чином, знаходження оберненої матриці порядку n, в такий спосіб, зводиться до відшукання елементів чотирьох обернених матриць, дві з яких мають порядок…

Читати далі

Знаходження оберненої матриці використовуючи коефіцієнти її характеристичного многочлена

В параграфі розглянуто алгоритм обертання квадратної невиродженої матриці, який базується на визначенні коефіцієнтів характеристичного многочлена цієї матриці.

Читати далі

Ранг матриці. Обчислення рангу матриці за методом обвідних мінорів та методу елементарних перетворень

Якщо в матриці A є мінор k-го порядку відмінний від нуля, а всі що обводять його мінори дорівнюють нулю, то ранг матриці A дорівнює k. Знайти ранг матриці…

Читати далі

Обчислення визначників вищих порядків за схемою розкладу за рядком чи стовпцем

Обчислення визначника n-го порядку за схемою розкладу визначника за рядком (стовпцем) зводиться до обчислення суми n добутків елементів будь-якого його рядка…

Читати далі

Обчислення елементів оберненої матриці за допомогою розв’язку відповідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь

Виявляється, що у матричному численні існує операція, що відповідає операції ділення в арифметиці, яку пов’язують з поняттям оберненої матриці.

Читати далі