Знаходження власних значень матриці використовуючи метод Левер’є

Процес знаходження власних значень за методом Левер’є ділиться на два етапи: розкриття характеристичного многочлена та знаходження його коренів. Розглянемо дані етапи більш детально. Для цього, розглянемо матрицю , для якої запишемо характеристичний многочлен у наступному вигляді:

де корені даного многочлена. Розкладемо многочлен (1) на лінійні множники. В результаті отримаємо:

Перемноживши далі вирази, які містяться в правій частині (2), звівши подібні члени та прирівнявши їх з відповідними коефіцієнтами з (1), отримаємо формули, які виражають коефіцієнти характеристичного мнгочлена через його корені:

де – елементарні симетричні функції коренів характеристичного многочлена.

Розглянемо також наступні симетричні функції коренів . З курсу вищої алгебри відомо, що і пов’язані наступним співвідношенням:

З даного співвідношення знаходимо формули для обчислення коефіцієнтів многочлена (1):

де  – слід матриці  – слід матриці ;…; – слід матриці .

Таким чином, схема розкриття вікового визначника за методом Левер’є вельми проста, а саме: спочатку обчислюються – степені матриці , після чого знаходяться відповідні  – суми елементів головних діагоналей матриць і, нарешті, за формулами (6) визначаються шукані коефіцієнти .

Власні значення матриці – приклад знаходження:

Використовуючи розглянутий вище алгоритм методу Левер’є, знайти власні значення наступної матриці:

Для визначення коефіцієнтів характеристичного рівняння заданої матриці, на першому кроці, обчислимо степені матриці metod_laverre28. В результаті отримаємо:

Після цього, для кожної отриманої матриці, та самої матриці metod_laverre28 знайдемо суму діагональних елементів, тобто для кожної з матриць, обчислимо таку величину, як слід матриці:

Далі, скориставшись формулами (6) обчислюємо значення коефіцієнтів характеристичного многочлена:

Таким чином ми отримали рівняння, розв’язавши яке, наприклад методом послідовних наближень з використанням схеми Горнера, отримаємо власні значення матриці metod_laverre28:

Блок-схема алгоритму знаходження власних значень матриці методом Левер’є

Власні значення матриці блок-схема

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*