Знаходження власних значень та власних векторів матриці методом вичерпування в середовищі delphi

Програма знаходить рішення задач на власні значення використовуючи для цього метод вичерпування. Основна ідея даного методу полягає у розв’язку послідовності

Читати далі

Знаходження максимального по абсолютній величині власного значення матриці степеневий методом в середовищі програмування delphi

Програма знаходить максимальне по модулю власне число для матриці довільної розмірності з заданою точністю використовуючи степеневий методом та дві його

Читати далі

Часткова проблема власних значень матриці. Степеневий метод

Також відмітимо, що це не єдина модифікація степеневого методу. На практиці також доволі поширеною є версія, яка використовує скалярний добуток векторів.

Читати далі