Знаходження власних значень матриці використовуючи алгоритм LU-розкладання

Для деякої матриці A розмірності 3×3, знайти власні значення, з точністю e=0.1, використовуючи при цьому розглянутий вище  алгоритм методу LU розкладання.

Читати далі

Рішення задач на власні значення методом вичерпування

Для визначення другого власного значення матриці та відповідного йому власного вектора можна скористатись способом, який називається методом вичерпування.

Читати далі

Знаходження власних значень матриці використовуючи метод обертання

Основна ідея методу обертання полягає в перетворенні початкової матриці А так, щоб зберігаючи спектр власних значень отримати діагональну матрицю  або…

Читати далі

Часткова проблема власних значень матриці. Степеневий метод

Також відмітимо, що це не єдина модифікація степеневого методу. На практиці також доволі поширеною є версія, яка використовує скалярний добуток векторів.

Читати далі