Розв’язок системи нелінійних алгебраїчних рівнянь використовуючи метод Зейделя

Нехай потрібно знайти розв’язок системи нелінійних алгебраїчних рівнянь (СНАР) виду (1), використовуючи при цьому метод Зейделя.

Розв'язок нелінійних системи методом Зейделя

Для застосування даного методу систему (1), аналогічно, як і у методі простої ітерації, за допомогою еквівалентних перетворень необхідно привести до наступного вигляду (один із способів приведення системи (1) до виду (2) можна знайти за посиланням Розв’язок систем нелінійних рівнянь методом ітерації):

metod_zejdelja_snr2

Далі, задавши початкове наближення metod_zejdelja_snr3, реалізується ітераційний процес обчислення наближень до розв’язку системи за наступними формулами:

metod_zejdelja_snr4

Даний ітераційний процес продовжується до тих пір, поки не буде виконуватись умова metod_zejdelja_snr8, де metod_zejdelja_snr91 – задана точність розв’язку. Тобто бачимо, що метод Зейделя, як і для випадку лінійних систем, відрізняється від методу простої ітерації лише тим, що обчислені на (k+1)-й ітерації значення невідомих metod_zejdelja_snr6, використовується для обчислення на тій самій ітерації нового значення невідомої metod_zejdelja_snr7. Такий прийом дозволяє збільшити швидкість збіжності ітераційного процесу, тобто забезпечити виконання умови зупинки при меншій кількості ітерацій. Швидкість збіжності методу Зейделя тим більша, чим більший порядок розглядуваної системи.

Також відмітимо, що в методі Зейделя успіх також залежить від вибору початкових значень невідомих: вони повинні бути досить близькі до точного рішення. В іншому випадку ітераційний процес може розходитися.

Блок-схема програмної реалізації методу Зейделя для розв’яку системи двох нелінійних рівнянь:

metod_zejdelja_snr10

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*