Формула периметра чотирикутника

Як відомо, чотирьохкутник – це геометрична фігура, що складається з чотирьох вершин та чотирьох сторін, які послідовно ці вершини з’єднують.

Для того, щоб обчислити периметр чотирикутника ABCD зі сторонами AB, BC, CD та AD, потрібно знайти суму довжин цих сторін, тобто Периметр чотирикутника формула, де Периметр чотирикутника – периметр чотирикутника.

Периметр чотирикутника

Зауваження: якщо позначити довжини сторін чотирикутника буквами AB = a, BC = b, CD = c і AD = d, то формула периметра чотирикутника перепишеться у більш звичній буквенній формі: Периметр чотирикутника формула.

Приклад 1: сторони AB, BC, CD та AD чотирикутника ABCD дорівнюють 2 см, 3 см4 см і 5 см відповідно. Знайдіть перимет чотирикутника.

Отже, для отримання відповіді складемо всі сторони: Периметр чотирикутника дорівнює 14 см.

Приклад 2: у чотирикутник ABCD вписано коло, AB = 7 см, CD = 8 см. Знайдіть периметр чотирикутника.

Периметр чотирикутника

Для чотирикутника описаного навколо кола справедлива рівність: AB + CD = AD + BC. Отже, периметр можна обчислити як Периметр чотирикутника дорівнює 30 см.

Приклад 3: знайдіть сторони чотирикутника, якщо його периметр дорівнює 14 см, а довжина кожної сторони, починаючи з другої, на 1 см більша за довжину попередньої​.

Отже, позначимо сторону AB чотирикутника ABCD через . Тоді, за умовою, BC = x + 1CD = x + 2 і AD = x + 3.

Далі, виходячи з того, що периметр чотирикутника дорівнює сумі довжин кожної його сторони, матимемо: x = 2.

Звідси, довжини сторін AB, BC, CD та AD заданого чотирикутника дорівнюють 2 см, 3 см4 см і 5 см відповідно.

Блок-схема алгоритму знаходження периметра чотирикутника

Як знайти периметр чотирикутника блок-схема

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*