Задача оберненого інтерполювання для випадку рівновіддалених вузлів

Нехай функція задана таблично. Задача оберненого інтерполювання полягає в тому, щоб по заданому значенню функції визначити відповідне значення аргумента .

Читати далі

Розв’язок системи нелінійних рівнянь методом итерації (послідовних наближень)

Для розв’язку систем нелінйних рівнянь можна також використовувати і метод простої ітерації (послідовних наближень). Процес збіжність даного методу, на відміну

Читати далі

Знаходження розв’язку нелінійного рівняння методом простої ітерації засобами Delphi

Програма знаходить розв’язок нелінійного алгебраїчного рівняння використовуючи метод простої ітерації. Основна ідея даного методу полягає у заміні рівняння , на

Читати далі

Рішення систем рівнянь методом простої ітерації (реалізація в середовищі Delphi)

За допомогою чисельних методів вирішується велика кількість задач, що відносяться до різних областей науки. Більшість з цих задач зводиться до

Читати далі

Метод простої ітерації для розв’язання одного нелінійного рівняння

Метод простої ітерації (також відомий як метод послідовних наближень) є одним з найбільш важливих способів чисельного розв’язання рівняня. Основна ідея даного

Читати далі