Знаходження розв’язку довільного рівняння використовуючи метод хорд

Будемо шукати корінь нелінійного алгебраїчного рівняння f(x)=0 використовуючи delphi-програму, яка, в свою чергу, для поставленої задачі використовує метод хор. Суть

Читати далі

Знаходження розв’язку довільного рівняння використовуючи метод дотичних

Метод дотичних (також відомий як метод Ньютона) відноситься до ітераційних чисельних методів призначених для знаходження розв’язку заданого рівняння. Суть даного

Читати далі