Розв’язок задачі лінійного програмування графічним методом в середовищі Delphi

Графічний метод розв’язання задач лінійного програмування має обмежену область застосування, бо зазвичай використовується для задач з двома змінними. Тобто, кожна з нерівностей в системі обмежень задач такого типу, визначає на координатній площині Графічний метод на Delphi деяку півплощину, а система нерівностей в цілому – перетин відповідних півплощин. Сукупність точок перетину даних півплощин називається областю допустимих рішень або багатокутником розв’язків. Даний багатокутник завжди являє собою опуклу фігуру, тобто має наступну властивість: якщо дві точки Графічний метод на Delphi і Графічний метод на Delphi належать цій фігурі, то і весь відрізок Графічний метод на Delphi належить їй.

Розглянемо задачу лінійного програмування та спробуємо розв’язати її використовуючи delphi-програму, яка реалізує даний метод. Норми витрат сировини на виробництво одного товару кожного виду, ціна одиниці товару а також загальна кількість сировини наведені в наступній таблиці:

Графічний метод на Delphi

Для розв’язку даної задачі запустимо проект, заповнимо таблицю відповідними даними після чого натискаємо кнопку “Знайти розв’язок задачі лінійного програмування”. Результатом роботи програми є побудова багатокутника розв’язків, та вивід в статусний рядок максимального значення функції мети і значення точок Графічний метод на Delphi та Графічний метод на Delphi при яких функція досягає даного значення.

Графічний метод на Delphi
Інтерфейс програми "Графічний метод розв'язку задачі лінійного програмування"

Скачати Графічний метод розв’язку задачі лінійного програумвання в середовищі Delphi.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*