Розв’язок системи лінійних рівнянь матричним методом (метд оберненої матриці) в середовищі Delphi

Знаходження розв’язку системи лінійних рівнянь за матричним методом (метод оберненої матриці) вимагає виконання наступних кроків:

  1. Для матриці, елементами якої є коефіцієнти при невідомих вхідної системи, необхідно знайти обернену матрицю.
  2. Отримана обернена матриця множиться на стовпець вільних членів.
  3. Результат даного множення і беде шуканим розв’язком.

Далі  розглянемо delphi-проект, який використовуючи даний алгоритм знаходить рішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Головна форма проекту складається з панелі інструментів (містить кнопкe “Розв’язати систему рівнянь” – реалізує алгоритм матричного методу; кнопку “Очистити матрицю”; компонент SpinEdit з допомогою якого задаєм розмірність матриці). Під панеллю інструментів міститься розширена матриця (компонент StringGrid), тобто матриці, останній стовпець якої містить стовпець вільних членів системи. І в нижній частині форми розташований статусний рядок, в який виводиться результат виконання програми.

Інтерфейс програми, яка знаходить розв'язок системи лінійних рівнянь матричним методом (метод оберненої матриці)
Інтерфейс програми, яка знаходить розв’язок системи лінійних рівнянь використовуючи матричнй метод (метод оберненої матриці)

Скачати delphi-проект  Знаходження розв’язку СЛАР матричним методом (метод оберненої матриці).

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*