Метод Гаусса з вибором головного елемента

Основна ідея методу Гаусса з вибором головного елемента полягає в тому, що на кожному кроці, вибераємо ненульовий, як правило, найбільший за модулем елемент…

Читати далі

Розв’язок системи лінійних рівнянь методом підстановки в середовищі програмування delphi

Delphi-проект «Розв’язок системи лінійних рівнянь методом підстановки» реалізує один із, такзваних, «шкільних способів» рішення лінійних систем.  Основна суть способу підстановки полягає в

Читати далі

Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними

Метод підстановки являється одним з найпростіших способів ров’язання систем лінійних рівнянь, але має один недолік, є не дуже універсальним, тобто вирішує…

Читати далі

Розв’язок систем з прямокутною та виродженою матрицею в середовищі delphi

Програма призначена для знаходження розв’язку систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Відмітимо, що на даному сайті міститься великий вибір delphi-проектів, які реалізують

Читати далі

Знаходження нормального псевдорозв’язку для систем з прямокутною або виродженою матрицею

З класичної точки зору, системи з прямокутною, або квадратною але виродженою матрицею розв’язків не мають, але для них вводять поняття псевдорозв’язку.

Читати далі

Метод ортогоналізації на Delphi. Розв’язок систем лінійних рівнянь методом ортогоналізації засобами Delphi

Програма знаходить розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь викоритовуючи метод ортогоналізації (теоретична частина даного методу містяться за посиланням Рішення СЛАР методом

Читати далі

Реалізація алгоритму методу відображень (Хуасхолдера) в середовищі програмування Delphi

Delphi-проект призначений для розв’язку основної задачі лінійної алгебри, а саме розв’язку системи лінійних рівняняь (СЛАР) і використовує для цього метод

Читати далі

Розв’язок СЛАР методом обертання засобами Delphi

Розглянемо програмну реалізацію, ще одного методу, який для розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівняняь (СЛАР) використовує ідею зведення матриці коефіцієнтів до

Читати далі

Розв’язок системи лінійних рівнянь матричним методом (метд оберненої матриці) в середовищі Delphi

Знаходження розв’язку системи лінійних рівнянь за матричним методом (метод оберненої матриці) вимагає виконання наступних кроків: Для матриці, елементами якої є

Читати далі

Знаходження розв’язку системи лінійних рівнянь використовуючи метод квадратного кореня

Метод квадратного кореня використовується для знаходження розв’язку систем лінійних рівнянь, з симетричною матрицею коефіцієнтів.

Читати далі