Графічний метод. Приклад розв’язання задачі лінійного програмування графічним методом

Для виготовлення товару A і B підприємство використовує три види сировини I, II, III. Норми витрат сировини на виробництво одного товару кожного виду, ціна одиниці товару A, B а також загальна кількість сировини наведені в наступній таблиці:

510

Потрібно організувати випуск даної продукції таким чином, щоб прибуток від її реалізації був максимальним.

Позначимо через 28 — кількість товару виду А; 33 — кількість товару виду В. Тоді математична модель даної задачі полягає у визначенні максимального значення функції мети:

215

при обмеженнях:

68

46

Для того, щоб розв’язати дану задачу графічним методом замінимо знаки нерівностей  в системі обмежень на знаки рівності. Після чого побудуємо прямі, рівняння яких ми отримали в результаті даної заміни.

78

На наступному кроці визначаємо півплощини, що відповідоють кожному обмеженню задачі і знаходимо багатокутник розв’язків:

105

Далі побудуємо вектор 57, який визначає напрямок зростання значення функції мети, і пряму перпендикулярну до даного вектора.

134

Рухаючи пряму в напрямку вектора  76 знаходимо вершину багатокутника розв’язків в якому функція мети набуває максимального значення.

144

Бачимо, що функція мети набуває максимального значення в точці А, у якій пряма 155 перетинається з віссю 163. Підставляючи 173 в дане рівняння отримаємо:

184

І значення функції в точці А рівне 195.

Таким чином прибуток буде максимальним у розмірі 6 умовних одиниць, якщо реалізувати дві одиниці продукції В і нуль одиниць продукції типу А.

Ми в соціальних мережах

Один коментар

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*