Пргорамна реалізація алгоритму квадратичної інтерполяції в середовищі програмування Delphi

Пргорамна реалізація алгоритму квадратичної інтерполяції вимагає вирішення додаткової задачі, яка полягає у знаходженні рішень системи лінійних алгебраїчних рівнянь, розв’язком якої є коефіцієнти інтерполяційного многочлена. В розглядуваному delphi-проекті для цього використовується метод Крамера, який вважається найбільш зручним у реалізації (вимагає обчислення визначника основної матриці системи та додаткових визначників, одержуваних з основної матриці шляхом послідовної заміни її стовпців стовпцем вільних членів). Після знаходження невідомих коефіцієнтів многочлена програма будує графік функції, який ілюструє результат інтерполяції. Також відмітимо, що в проекті передбачино можливість знаходження наближеного значення функції в точці, відміннійн від заданих.

Отже, розглянемо деякий список вузлів інтерполяції і значень функції в них та спробуємо з допомогою даного delphi-проекту побудувати для них графік інтерполяційної функції. Для цього необхідно, в першу чергу, запустити проект на виконання, вказати необхідну розмірність таблиці і заповнити її інтерполяційними даними після чого натиснути кнопку “Інтерполювати”.

Квадратична інтерполяція на Delphi
Реалізація алгоритму квадратичної інтерполяції в середовищі Delphi

Для знаходження значення функції у точці відмінній від заданих, в правій частині форми міститься поле вводу та кнопка “Обчислити значення функції в точці”. Тобто, від користувача вимагається у дане поле вказати значення аргументу, для якого необхідно наближено обчислити значення функції і натиснути вище згадувану кнопку.

Квадратична інтерполяція на Delphi
Використання квадратичної інтерполяції для знаходження значення функції у заданій точці

Скачати delphi-проект, який використовуючи алгоритм квадратичної інтерполяції будує графік таблично заданої функції.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*