Мінімізація функції двох змінних методом покоординатного спуску засобами Delphi

Програма призначена для знаходження точки мінімуму функції двох змінних з заданою точністю. У програмі реалізовано метод покоординатного спуску, який для знаходження розв’язку вимагає вибір точки початкового наближення. Зауважимо, що від вибору даної точки залежить процес збіжності методу. Результатом роботи програми є вивід точки  мінімуму та значення функції в даній точці.

Метод покоординатного спуску на Delphi
Інтерфейс програми, яка знаходить мінімальне значення функції двох змінних використовуючи метод покоординатного спуску

Скачати програму метод покоординатного спуску.

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*