Інтерполяція функції двох змінних в середовищі програмування delphi

Програма призначена для знаходження проміжних значень функції по заданому дискретному набору відомих значень, іншими словами, програма виконує інтерполяцію функції двох змінних, використовуючи для цього алгоритм, який здійснюється в два етапи, кожен з яких полягає у інтерполяції функції від однієї змінної (більш детальну інформацію по теоретичній частині даного алгоритму можна знайти за посиланням Інтерполяція функції двох змінних). Головне вікно розглядуваного delphi-проекту ділиться на три частини:

  1. Таблиця фіксованих значень функції (компонент класу TStringGrid – міститься в лівій частині форми).
  2. Області графічного представлення функції що інтерполюється (права частина форми).
  3. Панель інструментів – міститься в нижній частині форми і складається з наступних елементів: поле “Розмірність таблиці фіксованих значень” (компонент класу TSpinEdit призначений виключно для введення цілих чисел) яке відповідає за розмірність таблиці StringGrid; кнопка “Інтерполювати” (компонент класу TButton) основне призначення якої є відшукання проміжних значень функції та побудова її графіка; два компоненти типу TEdit та кнопки “Обчислити значення функції” (компонент типу TButton) – призначених для знаходження значення функції в заданій точці, координати якої задаються в текстових полях Edit.

Після цього, як призначення основних елементів форми проекту відомо, провіримо його роботу на конкретному прикладі. Отже, нехай потрібно, використовуючи значення функції () задані в таблиці, побудувати її графік та обчислити значення даної функції в точці .

Таблиця фіксованих значень функції

Для цього, запустимо delphi-проект Інтерполяція функції двох змінних на виконання. У поле “Розмірність таблиці фіксованих значень” вкажемо значення “6” та заповнимо таблицю відповіднимим даними. Далі, для побудови графіка таблично заданої функції, скористаємось кнопкою “Інтерполювати” (відмітимо, що перш ніж здійснбювати побудову графіка програма здійснює інтерполяцію даної функції, і вже по отриманому набору значень, здійснює його графічне представлення).

Інтерполяція функції двох змінних та побудова її графіка

Для обчислення значення функції в точці відмінній від заданих, скористаємось двома вищезгаданими полями типу TEdit та кнопкою “Обчислити значення функції”. Результатом виконання даного кроку є вивід в статусному рядку форми наближеного значення функції в заданій точці.

Обчислення значення функції у точці відмінній від заданих

Скачати delphi-проект Інтерполяція функції двох змінних.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*