Метод ортогоналізації. Знаходження розв’язку СЛАР методом ортогоналізації

Нахай дано систему лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) , яку необхідно розв’язати використовуючи метод ортогоналізації (заснований на процесі ортогоналізації системи векторів). Для цього, на першому кроці, приєднаємо вектор вільних членів до матриці коефіцієнтів . В результаті, система (1) набуде наступного вигляду:

де – вектор-рядки ();  – вектор-стовпець. Далі, систему векторів доповнимо додатковим вектором після чого, до отриманої  системи векторів застосуємо процес ортогоналізації, який складається з побудови ортонормованої системи і який реалізується за наступними рекурентними формулами:

де – евклідова норма вектора Метод ортогоналізації.

Після виконання даного процесу, за розв’язок системи рівнянь (1) приймають вектор Метод ортогоналізації, елементи якого обчислюються за насутпною формулою:

Формулою (3) визначається векторна форма запису обчислювальної схеми методу ортогоналізації. В координатній формі дана схема записується наступним чином:

Розв’язок системи рівнянь використовуючи метод ортогоналізації – приклад:

Використовуючи розглянутий вище метод ортогоналізації знайти розв’язок системи рівнянь наступного вигляду:

Для цього, на першому кроці, приєднаємо вектор вільних членів до матриці коефіцієнтів та запишемо отриману таким чином систему у векторно-матричній формі. В результаті матимемо:

Далі, систему векторів доповнимо додатковим вектором після чого, до отриманої системи застосуємо процес ортогоналізації, тобто проводимо обчислення згідно з формулами (3).

Після цього, скориставшись формулами (4), отримаємо значення, які і приймаємо в якості роз’язку заданої системи:

Блок-схема алгоритму знаходження розв’язку системи лінійних рівнянь використовуючи метод ортогоналізації

метод ортогоналізації блок-схема

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*