Вибірка даних з таблиці. Оператор SELECT

Процес відбору даних з таблиці полягає у отриманні з неї деяких полів та їх значень, які задовольняють певним умовам. Результатом виконання запиту, на основі якого проводится вибір даних, називається вибіркою. Дані можна вибирати з однієї або декількох таблиць з допомогою оператора SELECT, який має наступний формат:

SELECT [DISTINCT] {*|<Список полів>}
FROM <Список таблиць>
[WHERE <Критерій відбору>]
[ORDER BY <Список полів для сортування>]
[GROUPBY <Список полів для групування>]
[HAVING <Умова групування>]
[UNION <Вкладений оператор SELECT>]

Результат виконвння SQL запиту, визначеного оператором SELECT, являє собою вибірку записів, які задовольняють заданій умові. Також в даному операторі передбачено можливість дозволити чи  заборони вивід даних з однаковими значеннями полів. За дану можливість відповідає специфікатор DISTINCT. Якщо він відсутній, то в наборі даних дозволено повторення.

В операторі SELECT обов’язково повинно бути вказано  списк полів і операнд FROM, решта операндів можна не вказувати. В списку операнда FROM перераховуються імена таблиць, по яких проводиться вибірка даних (список повинен містити хоча б одну таблицю).

Список полів оператора SELECT визначає з яких полів буде складатися результуючий  набір даних. Ці поля можуть належати до різних таблиць. Список повинен містити хоча б одне поле. Якщо в результуючий набір потрібно додати всі поля таблиці, то замість перерахованих імен можна вказати символ “*”.

Якщо список містить поля, які належать різним таблицям, то дял визначеності приналежності поля, використовують складові імена, які складаються з імені таблиці та імені поля розділені крапкою (<Ім’я таблиці>.<Ім’я поля>).

Операнд WHERE містить критерій по якому проводиться відбір. Його елементами можуть бути імена полів, операції порівняння, арифметичні та логічні операції, спеціальні функції LIKE, IS  NULL, IN та інші.

Операнд GROUP BY дозволяє групувати дані. Дана можливість зумовлена тим, що іноді виникає потреба виконувати певні операції над групою записів.

Операнд HAVING викорстовується разом з GROUP BY і дозволяє відбирати  дані в межах  групі. Правила запису умов групування аналогічні правилам формування умов відбору в операнді WHERE.

Операнд ORDER BY містить список полів, що визначають порядок сортування записів результуючого набору даних. За замовчуванням сортування по кожному полю здійснюється в порядку зростання значень; якщо необхідно задати для поля тип сортування по спаданню, то після імені цього поля вказується специфікатор DESC.

Оператор SELECT може мати складну структуру, і бути вкладеним в інший оператор SELECT. Для такого об’єднання використовується операнд UNION, який і містить вкладений оператор. Результатом роботи такого запиту будуть дані, які формуються по критерію відбору операнід WHERE  обох запитів.

Оператор SELECT використовується також і в інших операторах, наприклад, в операторах модифікації даних, який забезпечує для їх виконання певний відбір записів.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*