Мітки: оператор SELECT

Використання вкладених запитів в SQL

Нехай нам потрібно з таблиці Cars вибрати автомобілі з типом кузова “Седан”, значення id якого ми не знаємо. Одним із способів отримати даний результат – це послідовне виконання двох запитів. Спочатку запит до таблиці Body_Type, щоб з’ясувати значення поля id для типу кузова “Седан”, а потім, сформувати другий запит, який буде вибирити із таблиці Cars автомобілі, у яких поле body_type_id дорівнює отриманому значенню.

Вкладені запитиВкладені запити

Можна скористатись другим способом і обійтись одним запитом, який містить вкладений запит:

SELECT Model, Year, Price
FROM Cars
WHERE body_type_id=( SELECT id FROM Body_Type WHERE body_type=’Седан‘);

Читати далі

Багатотабличні запити SQL. Об’єднання таблиць

У результуючий набір можна записати дані з різних таблиць. Така дія назтвається об’єднанням або зв’язуванням таблиць, яке може бути внутрішнім і зовнішнім.

Внутрішнє об’єднання являє собою найпростіший випадок, коли після слова SELECT перераховуються поля, які належать різним таблицям. Наприклад, нехай маємо дві таблиці Cars і Drive

Об'єднання таблиць SQL

Об'єднання таблиць SQL

для яких запишемо наступний запит:

SELECT c.model, c.price, c.year, d.drive FROM Cars c, Drive d WHERE c.drive_id = d.drive_id;

Читати далі

Прості та складні запити відбору даних в SQL

Критерій відбору являє собою вираз булівського типу, в якому можна використовувати наступні операції:

  1. Операції порівняння (“=” – рівне;  “>” – більше; “<” – менше; “>=” – більше або рівне; “<=” – менше або рівне; “!=” – не дорівнює; “!>” – не більше; “!<” – не менше).
  2. LIKE – порівняння за шаблоном.
  3. IS NULL – перевірка на нульове значення.
  4. IN – перевірка на входження.
  5. BETWEEN – перевірка на входження в діапазон.

В простому критерії відбору використовується одна операція. Для операції порівняння чи порівняння за шаблоном, критерій відбору має наступний формат:

<Вираз 1><Операція порівняння><Вираз 2>

Де “Вираз 1” і “Вираз 2” може містити  імена полів, функції, константи, знаки арифметичних операцій і круглі дужки. Наприклад, нехай ми маємо деякі таблицю “Cars”, яка містить інформацію про деякі автомобілі:

Читати далі

Вибірка даних з таблиці. Оператор SELECT

Процес відбору даних з таблиці полягає у отриманні з неї деяких полів та їх значень, які задовольняють певним умовам. Результатом виконання запиту, на основі якого проводится вибір даних, називається вибіркою. Дані можна вибирати з однієї або декількох таблиць з допомогою оператора SELECT, який має наступний формат:

SELECT [DISTINCT] {*|<Список полів>}
FROM <Список таблиць>
[WHERE <Критерій відбору>]
[ORDER BY <Список полів для сортування>]
[GROUPBY <Список полів для групування>]
[HAVING <Умова групування>]
[UNION <Вкладений оператор SELECT>]

Результат виконвння SQL запиту, визначеного оператором SELECT, являє собою вибірку записів, які задовольняють заданій умові. Також в даному операторі передбачено можливість дозволити чи  заборони вивід даних з однаковими значеннями полів. За дану можливість відповідає специфікатор DISTINCT. Якщо він відсутній, то в наборі даних дозволено повторення.

Читати далі