Розв’язок однорідних систем лінійних рівнянь в середовищі програмування delphi

Система, що складається з лінійних алгебраїчних рівнянь з невідомими називається однорідною, якщо значення кожного з елементів стовпця її вільних членів

Читати далі

Знаходження рангу матриці в середовищі програмування Delphi

Розглядуваний delphi-проект призначений для знаходження рангу матриці за методом обвідних мінорів та методом елементарних перетворень (теоретична частина по даних методах

Читати далі

Ранг матриці. Обчислення рангу матриці за методом обвідних мінорів та методу елементарних перетворень

Якщо в матриці A є мінор k-го порядку відмінний від нуля, а всі що обводять його мінори дорівнюють нулю, то ранг матриці A дорівнює k. Знайти ранг матриці…

Читати далі