Розв’язок нелінійних рівнянь шляхом видалення вже знайдених коренів в середовищі програмування delphi

Delphi-програма знаходить всі корені нелінійного алгебраїчного рівняння на заданому інтервалі з заданою точністю і використовує для цього алгоритм, який полягає у видалені

Читати далі

Знаходження всіх дійсних коренів алгебраїчного рівняння шляхом видалення вже знайдених коренів

Один із недоліків методу половинного ділення чи будь-якого з ітераційних методів розв’язку нелінійних алгебраїчних рівнянь є той факт, що процес

Читати далі

Розв’язок системи нелінійних рівнянь методом итерації (послідовних наближень)

Для розв’язку систем нелінйних рівнянь можна також використовувати і метод простої ітерації (послідовних наближень). Процес збіжність даного методу, на відміну

Читати далі

Знаходження розв’язку нелінійного рівняння методом простої ітерації засобами Delphi

Програма знаходить розв’язок нелінійного алгебраїчного рівняння використовуючи метод простої ітерації. Основна ідея даного методу полягає у заміні рівняння , на

Читати далі

Розв’язок нелінійного рівняння методом дотичних (реалізація в середовищі Delphi)

Метод Ньютона, іменований також методом Ньютона-Рафсона або методом дотичних, являє собою один з найбільш відомих і використовуваних способів рішення нелінійних

Читати далі

Метод простої ітерації для розв’язання одного нелінійного рівняння

Метод простої ітерації (також відомий як метод послідовних наближень) є одним з найбільш важливих способів чисельного розв’язання рівняня. Основна ідея даного

Читати далі

Розв’язок нелінійного рівняння методом хорд (реалізація в середовищі Delphi)

Метод хорд (метод січних) – ітераційний чисельний метод, що використовується для знаходження наближеного розв’язку нелінійного рівняння. Основна суть даного методу полягає

Читати далі

Знаходження наближеного розв’язку нелінійного алгебраїчного рівняння методом дотичних

Тоді ідея методу Ньютона полягає в тому, що на кожній ітерації графік функції f(x) замінюється дотичною і точку перетину кожної з цих дотичних з віссю абсцис…

Читати далі

Знаходження наближеного розв’язку нелінійного алгебраїчного рівняння методом хорд

Ідея методу хорд полягає в тому, що на достатньо малому відрізку [a; b] дугу кривої замінюють хордою і за наближений розв’язок рівняння береться точка…

Читати далі