Програмна реалізація алгоритму обчислення площі плоскої фігури в середовищі програмування delphi

Delphi-проект “Площа плоскої фігури” призначений для обчислення площі фігури обмеженої двома кривими. Відмітимо, що дана задача, зводиться до обчислення двох

Читати далі

Чисельне інтегрування довільної функції методом прямокутників

Розглянемо ще одну delphi-програму, яка знаходить наближений розв’язок визначеного інтеграла, використовуючи для цього метод прямокутників. Основна ідея даного методу полягає

Читати далі

Обчислення визначених інтегралів методом прямокутників

Нехай  на відрізку задана неперервна функція . Потрібно обчислити методом прямокутників інтеграл: Для цього розбиваємо проміжок інтегрування на рівних частин.

Читати далі