Відшукання меж дійсних коренів алгебраїчного многочлена в середовищі програмування delphi

Основним призначенням розглядуваної в параграфі Delphi-програми є відшукання меж дійсних коренів алгебраїчного многочлена з дійсними коефіцієнтами. Як видно з рисунка

Читати далі

Межі дійсних коренів многочлена з дійсними коефіцієнтами

Наближене обчислення кореня, будь-якого алгебраїчного рівняння, як правило, розпадається на дві задачі: відокремлення коренів, тобто визначення інтервалів, в кожному з

Читати далі

Квадратне рівняння. Обчислення дискримінанту та коренів квадратного рівняння

Якщо дискримінант квадратного рівняння дорівнює нулю то дане рівняння дійсних коренів не має, а має два комплексних спряжених кореня. Формули для обчислення…

Читати далі