Створення таблиці в базі даних

Перш ніж пиступити до розгляду SQL команди CREATE TABLE, розглянемо найбільш використовувані типи даних, які можуть приймати поля таблиці бази даних:

Тип Опис
BLOB Об’єкт, який зберігає дані великого обсягу, такі як графіка, текст і цифровий звук. Має декілька підтипів (sub_type), з яких найбільш використовуваним є 0: дані загального вигляду; 1: тексти. Підтип даних BLOB описується в їх контексті. Пам’ять під BLOB дані виділяється так званими сегментами. При оголошенні можна змінювати розмір сегмента, наприклад BLOB SEGMENT SIZE 1024. За замовчуванням розмір сегмента 80 байт.
CHAR(n); VARCHAR(n) Рядок тексту фіксованої довжини (від 1 до 32767 байт). Визначає кількість знаків.
DECIMAL (<точність>,
<масштаб>)
NUMERIC (<точність>,
<масштаб>)
Типи числових даних з фіксованими точністю і масштабом. Параметр <точність> (від 1 до 15) визначає загальну кількість цифр. <Масштаб> (від 1 до 15) визначає число цифр після коми. Повинно бути менше або дорівнює параметра <точність>. Розмір в пам’яті залежить від зазначеної точності.
DATE Дата (включає також інформацію про час).
FLOAT Дійсне число. 7 цифр точності. Займає 4 байта.
DOUBLE PRECISION Дійсне число підвищеної точності. Для наукових обчислень: 15 цифр точності. Займає завжди 8 байт.
INTEGER Ціле число від -2147483648 до 2147483648. Займає 4 байта.
SMALLINT Ціле число від -32768 до 32767. Займає 2 байта.

Отже, з типами розібралися, приступимо до створення таблиь. В SQL для цього існує команда CREATE TABLE, яка має наступний синтаксис:

CREATE TABLE <Ім’я таблиці> [EXTERNAL [FILE] “<Ім’я файлу>”]
(<ім’я стовпця> <тип> [Primary key] [NULL | NOT NULL] DEFAULT <значення за замовчуванням>,
[<ім’я стовпця> <тип>, …]);

Тобто, спочатку вказуємо назву нової таблиці, потім у дужках перераховуємо стовпці, які будемо створювати, причому їх назви не можуть повторюватися в межах однієї таблиці. Після назв стовпців вказується тип даних для кожного поля, потім відзначаємо чи може поле містити порожні значення (NULL або NOT NULL), а також потрібно вказати поле, яке буде первинним ключем (Primary key). Мова SQL також дозволяє визначати для кожного поля значення за замовчуванням, тобто, якщо користувач не вкаже значення певного поля – воно буде автоматично проставлено СУБД. Значення за замовчуванням визначається ключовим словом DEFAULT при визначенні стовпців оператором CREATE TABLE.

Приклад: для бази даних autobazar створити таблицю Cars, яка міститиме інформацію про автомобілі.

CREATE TABLE Cars
(kod INTEGER NOT NULL Primary key,
model VARCHAR(25),
color VARCHAR(10),
year INTEGER,
price INTEGER,
displacement VARCHAR(10),
mileage VARCHAR(10));

Крім команди CREATE TABLE в SQL існують ще дві команди, для роботи з таблицями.

1. Команда ALTER TABLE – призначена для зміни структури таблиці. При використанні даної команди необхідно вказати наступні дані: ім’я таблиці, структуру якої хочемо змінити; перелік змін, які ми хочемо зробити.

Приклад: до таблиці Cars добавити поле drive_id, яке міститиме тип приводу автомобіля.

ALTER TABLE Cars ADD drive_id INTEGER;

Окрім додавання стовпців, ми можемо їх також і видаляти. Давайте тепер видалимо поле drive_id. Для цього скористаємось наступною конструкцією:

ALTER TABLE Cars DROP drive_id;

2. Команда DROP TABLE з допомогою якої здійснюється видалення існуючої таблиці. Тобто, якщо нам необхідно було б видалити будь-яку таблицю, наприклад Cars, то це можна зробити з допомогою наступного SQL запиту:

DROP TABLE Cars;

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*