Створення бази даних засобами SQL

Для створення бази даних використовується оператор CREATE DATABASE, який має наступний синтаксис:

CREATE DATABASE “<ім’я файлу бази даних>”
[USER “<ім’я користувача>” [PASSWORD “<пароль>”]]
[PAGE_SIZE int]
[DEFAULT CHARACTER SET charset]

Якщо ви створюєте базу даних не на локальному комп’ютері, а на сервері, то необхідно в параметрі <ім’я файлу бази даних> вказати ім’я сервера. Також рекомендується в імені файлу використовувати тільки латинські букви, цифри та символ підкреслення. Даний файл зберігається з розширенням *.gdb.

Параметри USER і PASSWORD визначають користувача бази даних та його пароль. Користувач повинен існувати в списку облікових записів в базі даних безпеки на тому комп’ютері, де створюється база даних. Користувач з цим іменем стане власником створеної бази даних і матиме до неї необмежені повноваження з перегляду та зміни будь-яких даних і метаданих. Такими ж повноваженнями володіє і користувач SYSDBA.

У параметрі PAGE_SIZE задається розмір сторінки (ціле число), може бути 1024 (за замовчуванням), 2048, 4096 або 8192.

Параметр DEFAULT CHARACTER SET визначає кодування для текстових даних в таблицях. Якщо не вказати, то за замовчуванням, вибирається набір символів NONE. Проте слід відмітити, що у всіх випадках слід задавати набір символів, відмінний від NONE, для того, щоб уникнути помилок при спробах помістити в текстове поле таблиці бази даних символи кирилиці (для використання символів кирилиці задається набір символів WIN 1251).

Приклад:

CREATE DATABASE “D:/autobazar.gdb”
USER “SYSDBA” PASSWORD “masterkey”
PAGE_SIZE 1024
DEFAULT CHARACTER SET WIN1251

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*