Розв’язок задачі цілочисельного програмування графічним методом в середовищі Delphi

Графічний метод розв’язання задач цілочисельного програмування, як і для випадку задачі лінійного програмування, має обмежену область застосування, бо зазвичай використовується для задач з двома змінними. Тобто, кожна з нерівностей в системі обмежень задач такого типу, визначає на координатній площині graficnuj_metod_cp_delphi3 деяку півплощину, а система нерівностей в цілому – перетин відповідних півплощин. Сукупність точок перетину даних півплощин називається областю допустимих рішень або багатокутником розв’язків. Даний багатокутник завжди являє собою опуклу фігуру, тобто має наступну властивість: якщо дві точки graficnuj_metod_cp_delphi4 і graficnuj_metod_cp_delphi5 належать цій фігурі, то і весь відрізок graficnuj_metod_cp_delphi6 належить їй.

Розглянемо задачу цілочисельного програмування, та спробуємо розв’язати її використовуючи delphi-програму, яка реалізує даний метод. Норми витрат сировини на виробництво одного товару кожного виду, ціна одиниці товару а також загальна кількість сировини наведені в наступній таблиці:

Графічний метод на delphi
Таблиця даних задачі цілочисельного програмування

Для розв’язку даної задачі запустимо проект, заповнимо таблицю відповідними даними після чого натискаємо кнопку “Знайти розв’язок задачі цілочисельного програмування“. Результатом роботи програми є побудова багатокутника розв’язків, та вивід в статусний рядок максимального значення функції мети і значення точок graficnuj_metod_cp_delphi7 та graficnuj_metod_cp_delphi8 при яких вона досягає даного значення.

Інтерфейс програми "Графічний метод розв'язку задачі цілочисельного програмування"
Інтерфейс програми “Графічний метод розв’язку задачі цілочисельного програмування”

Скачати Графічний метод розв’язку задачі цілочисельного програумвання в середовищі Delphi.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*