Програмна реалізація методу окантування для знаходження обернеої матриці

Програма реалізована в середовищі програмування Delphi 7 і призначена для відшукання оберненої матриці використовуючи для цього метод окантування. Даний метод являється окремим випадком методу розбиття на клітини і полягає в тому, що на кожному кроці розглдється матриця , отримана з допомогою окантування попередньої матриці відповідним рядком і стовпцем матриці і для якої, на кожному кроці, здійснюється процес побудови оберненої матриці , який, в свою чергу, використовує матрицю (на -му кроці отримуємо ). Більш детально розглядати даний алгоритм не будемо, його можна знайти за посиланням Знаходження оберненої матриці використовуючи метод окантування, а перейдемо до розгляду основних елементів головного вікна delphi-проекту, який реалізує даний метод.

Головне вікно проекту ділиться на дві частини:

  1. Панель інструментів – міститься в верхній частині форми і складається з одного поля “Розмірність матриці” (компонент типу TSpinEdit) та двох кнопок “Знайти обернену матрицю” і “Очистити матрицю”.
  2. Робоча область – містить таблицю типу TStringGrid, кількість рядків та стовпців якої визначається значенням вищезгадуваного поля “Розмірність матриці”, і в комірки якої заносяться відповідні елементи матриці для якої необхідно визначити обернену.

Тобто, для того, щоб для деякої невиродженої матирці знайти обернену матрицю, від користувача вимагається задати її розмірність, заповнити таблицю значеннями відповідних її елементів і натиснути кнопку “Знайти обернену матрицю”. Результатом роботи проекту є вивід в робочій області другої таблиці типу TStringGrid, коміркі якої міститимуть елементи шуканої оберненої матриці.

Знаходження оберненої матриці використовуючи метод окантування в середовищі програмування delphi
Знаходження оберненої матриці використовуючи метод окантування в середовищі програмування delphi

Скачати delphi-проект Знаходження оберненої матриці використовуючи метод окантування.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*