Лінійна інтерполяція довільного набору вузлів і значень функції в них в середовищі програмування Delphi

Програма проводить лінійну інтерполяцію для заданого довільного набору вузлів і значень функції в них. Визначається значення функції в будь-якій точці на заданому інтервалі. Рішення системи двох лінійних рівнянь для знаходження коефіцієнтів, що використовуються у формулі лінійної інтерполяції здійснюється за методом підстановок.

Інтерфейс програми, яка реалізує алгоритм
Інтерфейс програми, яка проводить лінійну інтерполяцію для заданого довільного набору фіксованих значень функції

Головне вікно delphi-проекту ділиться на три частини: таблиці вхідних даних, області відведеної на побудову графіка та панелі задач, яка в свою чергу складається з поля «Розміри таблиці» – призначеного для вибору необхідної розмірності таблиці фіксованих значень; кнопки «Інтерполювати» – результатом роботи якої є вивід  результатів у вигляді графіка; кнопки «Обчислити значення функції в точці» – призначена для обчислення наближеного значення функцуії у точці відмінній від заданих.

Результат виконання програми післа натискання кнопки "Інтерполювати"
Результат виконання програми післа натискання кнопки “Інтерполювати”

Для задання точки відмінної від заданих, в правій частині панелі задач міститься поле вводу. Тобто, від користувача вимагається у дане поле вказати значення аргументу, для якого необхідно наближено обчислити значення функції і натиснути кнопку «Обчислити значення функції в точці».

Лінійна інтерполяція на Delphi
Знаходження значення функції у заданій точці

Скачати Лінійна інтерполяція довільного набору вузлів і значень функції в них в середовищі програмування Delphi.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*