Інтерполяція періодичних функцій в середовищі програмування delphi

Програма виконує інтерполяцію періодичних таблично-заданих функцій і використовує для цього тригонометричний інтерполяційний поліном. Інтерфейс програми простий та зрозумілий у використанні (аналогічний іншим проектам, які реалізують процедуру наближення табличних функцій). Ліва частина форми містить область вхідних даних, яка складається з таблиці StringGrid у комірки якої, способом введення з клавіатури, записуються відомі знячення аргументу та функції. Праву частину форми займає компонент типу TChart, який відображає графік досліджуваної функції. І, нарешті, в нижній частині форми розташована панель інструментів, яка складається з трьох кнопок типу TButton, одного поля вибору типу TSpinEdit та одного поля вводу типу TEdit. Розглянемо призначення кожного з цих компонентів більш детально:

  1. Поле вибору “Розмірність таблиці” відповідає за число заданих вузлів інтерполяції досліджуваної функції і порядок інтерполяційного многочлена.
  2. Кнопка “Інтерполювати” призначена для побудови в компоненті TChart графіка табличної функції та вузлів інтерполяції.
  3. Кнопка “Очистити” видаляє з комірок таблиці StringGrid дані та видаляє всі точки побудованого графіка.
  4. Кнопка “Обчислити значення функції в точці” — обчислює значення функції в точці, значення якої задається в полі вводу TEdit (міститься в парвій частині панелі задач), а також відображає її на графіку (точка червоного кольору).

Далі, запустивши проект на виконання, провіримо його працездатність на конкретному прикладі, а саме використовуючи значення функції задані в таблиці знайдемо її наближене значення в точцці .

Таблиця фіксованих значень функції

Для цього, запустимо delphi-проект Інтерполяція функції тригонометричнимим поліномами. У поле “Розмірність таблиці вкажемо значення “3” та заповнимо таблицю StringGrid відповіднимим даними. Далі, для побудови графіка табличної функції, скористаємось кнопкою “Інтерполювати” (відмітимо, що перш ніж здійснбювати побудову графіка програма здійснює інтерполяцію даної функції, і вже по отриманому набору значень, здійснює її графічне представлення).

Інтерполяція періодичної функції та побудова її графіка

Для обчислення значення функції в точці відмінній від заданих, скористаємось вищезгаданим полем типу TEdit та кнопкою “Обчислити значення функції в точці”. Результатом виконання даного кроку є вивід на побудованому графіку точки, яка відповідає шуканому наближеному значення функції.

Обчислення значення функції у точці відмінній від заданих

Скачати delphi-проект Інтерполяція функції тригонометричними поліномами.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*