Знаходження значення функції за побудованим графіком засобами Delphi: Приклад 3

Нехай знову-таки розглядається задача на знаходження значення функції за побудованим графіком, яка полягає у наступному: використовуючи середовище програмування Delphi написати програму, яка б для функції , графік якої представлений на малюнку, що міститься нижче, обчислювала та виводила на екран її значення для .

Ілюстрація функції графічно

Отже, відкриємо середовище Delphi та створимо новий проект. На наступному кроці, на головній формі розмістимо наступні елементи: вікно редагування багаторядкового тексту Memo1 типу TMemo, кнопку Button1 типу TButton та компонент-діаграму Chart1 типу TChart. В результаті, головна форма набуде наступного вигляду.

Значення функції за побудованим графіком на delphi
Головна форма delphi-проекту “Знаходження значення функції за побудованим графіком”

Далі, перейшовши до детального аналізу заданого графіка бачимо, що, на проміжку , його доцільно розбити на дві частини і, в залежності від того, яке значення приймає аргумент , обчислювати для відповідної функції: якщо то ; якщо то . Після того, як з алгоритмом розібрались, запишемо його на мові програмування Delphi. Для цього, перейдемо до обробника події OnClick кнопки Button1 («Обчислити»), і в тілі процедури Button1Click запишемо наступний програмний код.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
x, y: real;
begin
// Здійснюємо очищення рядків компонента TMemo і готуємо його до виводу результатів
Memo1.Clear;
Memo1.Lines[0]:=’ x | y ‘;
Memo1.Lines.Add(‘——————-‘);
// Змінній Х присвоюємо початкове значення
x := -3;
while (x <= 3) do
begin
// Якщо X міститься в проміжку [-3, -0) то для обчислення значення функції використовується рівняння прямої y = -x
if (x >= -3) and (x < 0) then
y := -x
else
// Якщо X міститься в проміжку [0, 3] то для обчислення значення функції використовуємо рівняння параболи y = -(x*x)
y := -(x * x);
// Виводимо значення аргумента X та відповідне йому значення функції Y у нововму рядку компонента TMemo
Memo1.Lines.Add(floattostrf(x, fffixed, 5, 2) + ‘ | ‘ + floattostrf(y, fffixed, 5, 2));
// Будуємо точку (X, Y) у компоненті TChart
Series1.AddXY(x, y);
// Збільшуємо значення аргументу
x := x + 0.25;
end;
end;

Після цього, збережемо, відкомпілюємо та запустимо delphi-проект на виконання. У вікні що появиться, скористаємось копкою «Обчислити». В результаті виконання даного кроку, у компоненті Memo1, будуть виведені значення функції , де значення  змінюються від -3 до 3 з кроком 0.25. Відмітимо, що в результаті натискання кнопки Button1, вивід обчислених значень здійснюється також і графічно у компоненті TChart. Дана побудова реалізується для зручності аналізу результатів роботи програми.

Знаходження значення функції за побудованим графіком засобами Delphi

Скачати delphi-проект Значення функції за побудованим графіком.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*