Візуальні компоненти призначені для роботи з базами даними

Як ми вже знаємо, будь-яка прикладна delphi-програма, призначена для роботи з базами даних, будується на основі використання трьох типів компонентів, це набір даних, джерело даних та візуальні компоненти для роботи з даними. Відмітимо, що в дану групу входять як візуальні, так і не візуальні компоненти. Не візуальні компоненти призначені для забезпечення доступу до даних та вибірки з бази даних інформації, що потім може оброблятися прикладною програмою. Візуальні компоненти, в свою чергу, призначені для відображення та редагування даних. Саме вони, по суті, забезпечують інтерфейс прикладної програми з користувачем. В середовищі програмування Delphi, вони розташовуються на закладці Data Controls палітри компонентів:

 1. TDBGrid – сітка, або таблиця.
 2. TDBNavigator – навігаційний інтерфейс.
 3. TDBText – напис.
 4. TDBEdit – однорядковий редактор, або поле редагування.
 5. TDBMemo – багаторядковий редактор, або панель редагування.
 6. TDBImage – графічне зображення.
 7. TDBListBox – список.
 8. TDBComboBox – комбінований список.
 9. TDBCheckBox – прапорець.
 10. TDBRadioGroup – група перемикачів.
 11. TDBLookupListBox – список, що формується по полю іншого набору даних.
 12. TDBLookupComboBox – комбінований список, який формується за полю іншого набору даних.
 13. TDBRichEdit – потужний текстовий редактор, або поле редагування.
 14. TDBCtrlGrid – модифікована сітка.
 15. TDBChart – діаграма.

Одні візуальні компоненти для роботи з даними застосовіються для виконання операцій з полями окремого запису. Вони відображають і дозволяють редагувати значення поля поточного запису. До таких компонентів належать, наприклад, однорядковий редактор TDBEdit і графічне зображення TDBImage. Інші компоненти, служать для відображення і редагування відразу декількох записів. Прикладами таких компонентів є сітки TDBGrid та TDBCtrlGrid, що виводять записи набору даних в табличному вигляді.

Візуальні компоненти для роботи з даними схожі на відповідні компоненти, що містяться на закладках Standard, Additional та Win32 і відрізняються, в основному, тим, що орієнтовані на роботу з базами даних і мають додаткові властивості DataSource типу TDataSource та DataField типу String. Перша з них вказує на джерело даних до якого, в даний момент, підключений той чи інший візуальний компонент. І друга – на поле набору даних, з яким пов’язаний візуальний компонент. Наприклад, однорядковий редактор TDBEdit працює так само, як однорядковий редактор TEdit, відображаючи рядкове значення і дозволяючи користувачеві змінювати його. Відмінність компонентів полягає лише в тому, що в редакторі TDBEdit відображаються і змінюються значення певного поля поточного запису набору даних.

Відзначимо, що для всіх візуальних компонентів, призначених для відображення і редагування вмісту таблиці бази даних, при зміні користувачем їх значення, набір даних автоматично переводиться в режим редагування. Зроблені за допомогою цих компонентів зміни також автоматично зберігаються в пов’язаних з ними полях при настанні певних подій, таких як, наприклад, втрата фокусу візуальним компонентом або перехід до іншого запису набору даних.

Зауваження: при зміні вмісту візуальних компонентів програмно, набір даних автоматично в режим редагування не переводиться. Для цього, в програмному коді повинен, попередньо, викликатися метод Edit відповідного набору даних. І після цього, щоб внесені зміни в полі чи полях поточного запису були збережені, необхідно передбачити відповідні дії, такі як виклик методу Post чи перехід до іншого запису набору даних.

На цьому розгляд основних рис компонентів, що містяться на закладці DataControls, завершимо і перейдемо до детального обговорення індивідуальних особливостей кожного з них. Відмітимо, що в даному параграфі буде розглянуто лише один, найпростіший серед вказаних вище delphi-компонентів для роботи з даними, а саме компонент типу TDBText.

Отже, компонент TDBTetx являє собою статичний текст, який відображає поточне значення поля пов’язного з ним набору даних. При цьому, з допомогою даного компоненту, дані можна переглядати в режимі «тільки для читання». Також хочеться зазначити, що при використінні компоненту TDBTetx, слід звернути увагу на можливу довжину відображуваних даних і для запобігання обрізання тексту, використовувати одну з властивостей AutoSize чи WordWrap типу Boolean. Якщо значення для властивості AutoSize покласти рівним True, то розмір поля визначатиметься автоматично. Якщо ж значення True присвоїти для властивості WordWrap компонента TDBText, то вивід значення поля поточного запису, буде зідйснюватись в кілька рядків.

Після того, як з основними моментами розібрались, в якості прикладу, створимо delphi-проект, який використовуючи компонент TDBText, дозволить, в режимі форми, переглядати вміст таблиці cars бази даних autobazar. Для ідентифікації полів перед кожним таким компонентом помістимо об’єкт типу TLabel з відповідним підписом.

Отже, відкриємо середовище програмування Delphi, створимо новий проект і на головній формі розмістимо наступні компоненти: Table1, DataSource1, DBNavigator1, DBText1, DBText2, DBText3, DBText4, DBText5, DBText6, DBText7, Label1, Label2, Label3, Label4, Label5, Label6, Label7.

Компонент TDBText
Головна форма delphi-проекту

На наступному кроці, значення їх властивостей встановиммо згідно з значеннями що містяться в наступній таблиці.

Значення властивостей для використовуваних компонентів

Далі, відкомпілювавши та запустивши delphi-проект на виконання, провіримо правильність його роботи.

Перегляд вмісту таблиці cars використовуючи компонент TDBText

Скачати delphi-проект Перегляд полів таблиць бази даних використовуючи компонент TDBText.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*