Програмна реалізація алгоритму обчислення площі плоскої фігури в середовищі програмування delphi

Delphi-проект “Площа плоскої фігури” призначений для обчислення площі фігури обмеженої двома кривими. Відмітимо, що дана задача, зводиться до обчислення двох

Читати далі

Обчислення визначених інтегралів методом трапецій

В основну ідею методу трапецій покладено заміну кривої підінтегральної функції на ламану. Цього можна досягнути наступним чином. Розділимо проміжок на

Читати далі

Обчислення визначених інтегралів методом прямокутників

Нехай  на відрізку задана неперервна функція . Потрібно обчислити методом прямокутників інтеграл: Для цього розбиваємо проміжок інтегрування на рівних частин.

Читати далі