Розв’язування рівнянь теплопровідності методом Кранка-Ніколсона в середовищі Delphi(3)

Програма знаходить розв’язок рівняння параболічного типу використовуючи неявну схему Кранка-Ніколсона (використання неявних схем вимагає рішення системи з трьох діагональною матрицею які

Читати далі

Розв’язування рівнянь теплопровідності методом Кранка-Ніколсона в Delphi(2)

Програма знаходить розв’язок рівняння параболічного типу використовуючи неявну схему Кранка-Ніколсона (використання неявних схем вимагає рішення системи з трьох діагональною матрицею які

Читати далі

Розв’язування рівнянь теплопровідності методом Кранка-Ніколсона в Delphi(1)

Програма знаходить розв’язок рівняння теплопровідності використовуючи неявну схему Кранка-Ніколсона. Відмітимо, що використання неявних схем вимагає розв’язку системи з трьох діагональною

Читати далі