Рівномірне наближення функцій методом найменших квадратів

Нехай в результеті деякого експеременту (наукового чи інженерного) отримано систему точок . Необхідно знайти наближену функцію (емпіричну формулу) , значення якої

Читати далі