Знаходження власних значень матриці використовуючи метод обертання

Основна ідея методу обертання полягає в перетворенні початкової матриці А так, щоб зберігаючи спектр власних значень отримати діагональну матрицю  або…

Читати далі

Розв’язок СЛАР методом обертання засобами Delphi

Розглянемо програмну реалізацію, ще одного методу, який для розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівняняь (СЛАР) використовує ідею зведення матриці коефіцієнтів до

Читати далі