Знаходження всіх дійсних коренів алгебраїчного рівняння шляхом видалення вже знайдених коренів

Один із недоліків методу половинного ділення чи будь-якого з ітераційних методів розв’язку нелінійних алгебраїчних рівнянь є той факт, що процес

Читати далі

Розв’язок алгебраїчних рівнянь методом послідовних наближень з використанням схеми Горнера

Для знаходження розв’язку алгебраїчних рівнянь степінь яких перевищує два можна також застосувати метод послідовних наближень з використанням схеми Горнера для

Читати далі

Знаходження наближеного розв’язку нелінійного алгебраїчного рівняння методом дотичних

Тоді ідея методу Ньютона полягає в тому, що на кожній ітерації графік функції f(x) замінюється дотичною і точку перетину кожної з цих дотичних з віссю абсцис…

Читати далі

Знаходження наближеного розв’язку нелінійного алгебраїчного рівняння методом хорд

Ідея методу хорд полягає в тому, що на достатньо малому відрізку [a; b] дугу кривої замінюють хордою і за наближений розв’язок рівняння береться точка…

Читати далі