SQL оператор UPDATE. Редагування записів в базі даних

Під редагування даних розуміють зміну значень полів у таблиці бази даних. Воно виконується оператором UPDATE, який має наступний формат:

UPDATE <Ім’я таблиці> SET <Ім’я поля> = <Значення>,…, <Ім’я поля> = <Значення> [ WHERE <Критерій відбору>];

Після виконання оператора UPDATE для всіх записів, які відповідають заданому критерію відбору, змінюється значення полів.

Розглянемо деяку таблицю Cars, яка містить інформацію про автомобілі:

Оператор update

В даній таблиці змінимо значення поля Model для рядка, значення поля Kod якого дорівнює одиниці. Для цього запишемо наступний SQL запит:

UPDATE Cars SET model = ‘BMW 3’ WHERE id = 1;

В результаті таблиця Cars набуде вигляду:

Оператор update

Якщо в операторі UPDATE не вказано критерій відбору, який міститься в операнді WHERE, то змінюються значення всіх вказаних полів таблиці. Розглянемо відповідний запит на прикладі:

UPDATE Cars SET prise = price + ((price/100)*20);

Після виконання даного запиту ціни всіх автомобілів, які містяться в таблиці Cars, збільшаться на 20%.

Оператор update

В одному операторі UPDATE можна одночасно змінювати значення декількох полів, у цьому випадку для кожного з них вказується відповідне значення. Приклад:

UPDATE Cars SET model = ‘BMW 5’, price = 12000 WHERE id = 1;

Оператор update

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*