Список вибору фіксованих значень в стовпці компонента DBGrid

Якщо значення стовпця таблиці повинні вибиратися із певного фіксованого набору значень і ви хочете отримувати список значень при редагуванні стовпця безпосередньо в компоненті DBGrid, то цей список повинен міститися у властивості PickList даного стовпця.

Розглянемо використання даної властивості більш детально. Для цього створимо новий delphi-проект і на формі розмістимо наступні компоненти: DBGrid1, DBNavigator1, IBDatabase1, IBTransaction1, IBTable1, DataSoutce1.

З допомогою компонента IBDatabase1 налаштуємо з’єднання з базою даних autobazar. Далі зв’яжемо компоненти IBDatabase1 та IBTransaction1 один з одним виконавши наступні дії:

  1. Відкриємо список властивості DefaultDatabase компонента IBTransaction1 та виберемо значення IBDatabase1. Таким чином ми зв’язали компонент IBTransaction1 з компонентом IBDatabase1.

  2. Відкриємо список властивості DefaultTransaction компонента IBDatabase1 та виберемо в ньому значення IBTransaction1 (зв’язали компонент IBDatabase1 з компонентом IBTransaction1).

Після цього, налаштуємо з’єднання компонента IBTable1 з компонентами IBTransaction1 та IBDatabase1, і з допомогою властивості TableName зв’яжемо його з таблицею Cars. Компонент DataSource1 використавши властивості DataSet налаштуємо на таблицю даних IBTable1. І для властивості DataSourse компонентів DBGrid1 та DBNavigator1 присвоїмо значення DataSource1.

В результаті отримаємо форму наступного виду:

Властивість PickList
Приклад використання властивості PickList

Далі припустимо, що для поля Color таблиці Cars, значення повинні вибиратися з набору, який містить список доступних кольорів. В такому випадку необхідно скористатись властивістю Columns компонента DBGrid. Ця властивість являє собою набір об’єктів, кожен з яких відображає один стовпець таблиці.

Клацнувши правіше цієї властивості в інспектор об’єктів, на екрані з’явиться вікно редактора стовпців. З контекстного меню даного вікна вибираємо розділ Add All Fields. У результаті всі поля таблиці Cars відобразяться у вікні редактора. Для видалення непотрібних стовпців можна скористатись кнопкою Delete.

Властивість PickList
Вікно редактора стовпців компонента DBGrid

Серед отриманих значень, виділемо стовпець пов’язаний з полем Color і перейдемо на його властивість PickList в інспектор об’єктів. Ця властивість має тип TStrings, тобто представляє собою набір рядків, так само як і властивість Items у компоненту ComboBox. Клацнувши двічі по PickList, відкриється вікно редактора, в якому вказуємо списком фіксованих значень і натискаємо кнопку Ok:

Властивість PickList
Вікно редактора властивості PickList

Таким чином, на етапі виконання програми, коли користувач буде вводити значення в дане поле, в ньому автоматично буде поміщатися діалоговий елемент ComboBox із списком значень із властивості PickList.

Властивість PickList
Приклад використання властивості PickList

Зауважимо, що наявність випадаючого списку не забороняє користувачеві ввести в стовпці інше значення.

Створений delphi-проект міститься за посиланням Список вибору фіксованих значень в стовпці компонента DBGrid.

Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*