Розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Зейделя онлайн

Метод Зейделя являє собою модифікацію методу простої ітерації, основна ідея якого полягає в тому, що при обчисленні -го наближення невідомої , враховуються вже обчислені -ші наближення невідомих .