Розв’язок систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом простої ітерації онлайн

При великому числі невідомих в системі лінійних рівнянь, схема методу Гаусса, яка дає точний розв'язок, стає досить складною. В таких випадках, для розв'язку системи лінійних рівнянь, доцільніше використовувати наближені чисельні методи. Одним з таких методів є метод простої ітерації.