Знаходження найменшого спільного кратного двох чисел

У параграфі розглядається покроковий процес написання нескладної java-програми, яка обчислює найменше спільне кратне (НСК) двох цілих додатних чисел. Зазначимо, що для реалізації задуваного використовується відомий зв’язок між НСК і НСД (найбільший спільний дільник), за яким найменше спільне кратне двох чисел обчислюється як добуток даних чисел, поділений на їх найбільший спільний дільник.

Отже, почнемо написання програми і для початку створимо «Java Project». Потім, в ньому, створимо «Java Class» і назвемо його Least_common_multiple. На наступному кроці, за допомогою методу print, виведемо в консоль запит на введення числа number1 без переходу на наступний рядок. Далі, скориставшись методом nextInt класу Scanner, читаємо введене користувачем ціле число з консолі. Після цього, скопіювавши останні дві інструкції, змінемо їх для зчитування значення числа number2.

Після того, як з вхіднимим даними розібрались, обчислюємо добуток чисел number1 і number2 та реалізуємо процес знаходження НСД за алгоритмом Евкліда.

// Програма для знаходження найменшого спільного кратного двох натуральних чисел (НСК)
import java.util.Scanner;
class Least_common_multiple {
public static void main (String args[]) {
Scanner scann = new Scanner(System.in);
// Ввід вхідних даних
System.out.print(“Enter number1:”);
int number1 = scann.nextInt();
System.out.print(“Enter number2:”);
int number2 = scann.nextInt();
// Якщо перше число менше другого, то міняємо їх значення
if (number1 < number2) {
int number = number1;
number1 = number2;
number2 = number;
}
int res;
// Знаходження добутку чисел number1 та number2
int multiplication = number1 * number2;
// Знаходження НСД
do {
res = number1 % number2;
number1 = number2;
number2 = res;
} while (res != 0);

Тепер, щоб обчислити найменше спільне кратне введених користувачем чисел, присвоїмо змінній nok значення змінної multiplication, поділене на значення змінної number1. За допомогою інструкції print виводимо отримане значення.

// Знаходження НСК
int nok = multiplication / number1;
// Виводимо результати роботи програми
System.out.print(Least common multiple:” + nok);
}
}

Зберігши та скомпілювавши написану java-програму, перевіримо правельність її роботи. Для цього, запустимо її на виконання і, в якості чисел number1 та number2, задамо значення 1432 та 41 відповідно. В результаті отримаємо:

Знаходження найменшого спільного кратного двох додатних цілих чисел
Ми в соціальних мережах

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*