Ранг матриці. Обчислення рангу матриці за методом обвідних мінорів та методу елементарних перетворень

Якщо в матриці A є мінор k-го порядку відмінний від нуля, а всі що обводять його мінори дорівнюють нулю, то ранг матриці A дорівнює k. Знайти ранг матриці…

Читати далі

Обчислення детермінанта квадратної матриці методом розкладу по першому рядку в середовищі Delphi

Програма призначена для знаходження визначника (детермінанта) квадратної матриці і використовує для цього наступний підхід: визначник n-го порядку зводиться до обчислення

Читати далі