Розв’язок системи лінійних рівнянь використовуючи метод обертань

Метод обертань, як і Метод Гаусса, для розв’язку системи рівнянь використовує ідею зведення матриці коефіцієнтів до трикутного вигляду…

Читати далі