Метод ортогоналізації на Delphi. Розв’язок систем лінійних рівнянь методом ортогоналізації засобами Delphi

Програма знаходить розв’язок системи лінійних алгебраїчних рівнянь викоритовуючи метод ортогоналізації (теоретична частина даного методу містяться за посиланням Рішення СЛАР методом

Читати далі

Рішення систем рівнянь методом релаксації (реалізація в середовищі Delphi)

Delphi-програма призначена для рішення систем лінійних рівнянь використовуючи метод релаксації – так само як метод простої ітерації та метод Зейделя, відноситься до

Читати далі

Розв’язок систем з трьохдіагональною матрицею (реалізація в середовищі Delphi)

Як відомо, найпопулярнішим алгоритмом рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь є метод послідовних виключень Гаусса. У класичній формі, для системи, що

Читати далі

Рішення систем лінійних рівнянь методом Зейделя (реалізація в середовищі Delphi)

У даному параграфі розглядається delphi-програма, що реалізує процес рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь використовуючи для цього метод Зейделя. Зазначимо, що

Читати далі

Рішення систем рівнянь методом простої ітерації (реалізація в середовищі Delphi)

За допомогою чисельних методів вирішується велика кількість задач, що відносяться до різних областей науки. Більшість з цих задач зводиться до

Читати далі

Розв’язок систем лінійних рівнянь методом LU-факторизації (реалізація в середовищі Delphi)

Сучасна обчислювальна лінійна алгебра – наука, яка бурхливо розвивається. Однією з її центральних проблем є задача рішення систем лінійних рівнянь.

Читати далі

Рішення систем рівнянь методом Гаусса (реалізація в середовищі Delphi)

У даному параграфі розглядається процес рішення системи лінійних рівнянь методом Гаусса (одним з найбільш поширених прямих методів). На відміну від

Читати далі